Bożena Kazanowska

Tyflopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. W 2008 r. założyła pierwszą Ogólnopolską Wypożyczalnie Książek Dotykowych. Jest współzałożycielem i prezesem Fundacji „Jasne Strony”. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci niewidomych ze studentami UMCS, uczestnikami kursów kwalifikacyjnych. Interesuje się rozwojem percepcji dotykowej i specyfiką czytania dotykowego.