Katarzyna Enemuo

Z urodzenia Pomorzanka, z wykształcenia Etnolog, a z natury nomada. O 1998 roku zajmuje się muzyką średniowieczną i tradycyjną. Uczyła się od najlepszych śpiewaków kształconych i ludowych. Od 2000 roku współpracuje ze Scholą Teatru Węgajty, jako solistka w dramatach liturgicznych i innych programach koncertowych (m.in. Kanty i Psalmy – XVII-wieczna nabożna tradycja ukraińska, Theotokos – tradycje maryjne Wschodu i Zachodu, Zamek Warmia – muzyka dawnych Prus Wschodnich, Orient-Okcydent – muzyka czasów krucjat). Uczestniczka wypraw na wsie polskie, ukraińskie, węgierskie i mołdawskie. Współzałożycielka jedynej polskiej programowo grającej w kuchni Kapeli Jazgodki. Zbiera i śpiewa pieśni, ballady i piosenki średniowieczne i tradycyjne, tropi tradycje społecznego świętowania, prowadzi warsztaty tańców i pieśni tradycyjnych oraz śpiewu naturalnym głosem dla dzieci i dorosłych. Od 2009 roku uczy się sztuki opowiadania i opowiada – bajki, baśnie, historie prawdziwe i zmyślone, dzieciom i dorosłym (m.in. w programach Afrobajanie, Baśnie Cygańskie, Karczma na Lodzie). Zajmuje się edukacją kulturową i działaniami na rzecz dialogu międzykulturowego prowadząc Aka Chukwu – Afrykańskie Przedsięwzięcie Edukacyjno-Artystyczne (od 2008) oraz Wędrowną Wytwórnię Zdarzeń Parparusza (od 2010).

WIĘCEJ: www.parparusza.wordpress.com