Przedłużenie terminu naboru do Inkubatora Animacji Kultury

thumbnail

Fundacja Kultura Enter oraz Warsztaty Kultury – filia Centrum Kultury w Lublinie ogłaszają nabór do drugiej edycji Inkubatora Animacji Kultury.

Jest to projekt mający na celu podniesienie poziomu kwalifikacji 30 pracowników i wolontariuszy lubelskich podmiotów działających w sektorze kultury, w zakresie zarządzania i przygotowania wydarzeń społeczno-kulturalnych. W ramach jego realizacji przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i warsztatów dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców w ramach ośmiogodzinnych spotkań weekendowych odbywających się od września do grudnia 2012 r.

Inkubator Animacji Kultury dzięki innowacyjnemu programowi polegającemu na prezentowaniu tematyki niezbędnej w pracy animatorów i managerów kultury oraz inspirującej twórcze myślenie ma za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz zainteresowania sektorem przemysłów kreatywnych, które powstają na styku kultury i biznesu.

ADRESACI
Projekt zakłada stworzenie systemu kształcenia pozaformalnego na kształt studiów podyplomowych, w związku z czym adresowany jest do osób mających już doświadczenie w pracy w kulturze, pragnących podnieść swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wskazana grupa docelowa obejmuje więc osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno prawne w różnego typu podmiotach działających na rzecz kultury w Lublinie i na Lubelszczyźnie, ale również osoby pracujące jako wolontariusz dla wymienionych wyżej podmiotów, które są w stanie udokumentować taką współpracę.

Szczegóły na temat projektu oraz zasad rekrutacji znajdują się na www.warsztatykultury.pl/inkubator