Rozpoczynamy nabór do tegorocznej edycji programu Wolontariusz Kultury

thumbnail

Program „Wolontariusz Kultury” jest kontynuacją programu „Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury – Lublin 2016”, który powstał z potrzeby stworzenia sieci wolontariuszy współpracujących na stałe z lubelskimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i artystami oraz stworzenia zintegrowanego środowiska osób działających wolontaryjnie na rzecz rozwoju Lublina i regionu lubelskiego w kontekście starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Głównym celem tegorocznej edycji programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego, pozyskiwanie i rozwój współpracy z  instytucjami publicznymi, administracją publiczną i organizacjami, które działają na rzecz rozwoju miasta Lublin i regionu lubelskiego oraz zainteresowanie ich ideą wolontariatu i wizją Lublina jako silnego ośrodka kultury, który stworzy szansę na rozwój Miasta i regionu oraz podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jej znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym roku z uwzględnieniem współpracy i rozwijaniem kultury w dzielnicach Lublina.

Program zakłada realizację programu warsztatów i szkoleń, spotkań i praktyk dla osób rozpoczynających działalność wolontarystyczną oraz dla animatorów kultury, którzy w swojej pracy korzystają z pomocy wolontariuszy, wspomaga sprawną realizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, podnosi jakość obsługi sektora kultury w mieście i regionie, pomaga w poszukiwaniu, tworzeniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w działalności kulturalnej, stwarza warunki do nauki, rozwoju i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta i zachęcenia mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta.

Po więcej szczegółowych informacji odsyłamy na stronę projektu Wolontariusz Kultury