Ruszył otwarty nabór projektów na Noc Kultury 2014

thumbnail

Planując tegoroczną Noc Kultury, zdecydowaliśmy się na zmianę lokalizacji głównej osi wydarzeń. Kontynuując hasło „Energii miasta” podczas bieżącej edycji, położymy silny nacisk na powrót do pierwotnej idei festiwalu, czyli ożywiania działaniami artystycznymi zapomnianych i nie odkrytych przestrzeni Lublina (czytaj więcej o idei Nocy Kultury 2014). Nowa trasa Nocy Kultury została zaplanowana wzdłuż al. Unii Lubelskiej oraz ulic Zamojskiej, Bernardyńskiej i Wyszyńskiego.

Oceny nadesłanych projektów dokona zespół ds. programowych, uwzględniając m. in. następujące kryteria programowe:

a) Dialog z miejscem – preferowane będą projekty odbywające się w wyznaczonej przez Koordynatora przestrzeni miasta Lublin, uwzględniające m. in. aspekty kulturowe, historyczne i architektoniczne tej przestrzeni;

b) Angażowanie odbiorców – nastawienie na interakcję z uczestnikami Nocy Kultury;

c) Innowacyjność – wydarzenia dedykowane Nocy Kultury, uwzględniające jej charakter, stworzone z myślą o prezentacji podczas tego projektu, premiery, prezentacje własnej twórczości w nowym kontekście;

d) Kontekst lubelski – wydarzenia nawiązujące do historii miasta i jego specyfiki, wykorzystujące konteksty kulturowe a także wszelkie działania angażujące przedstawicieli środowisk lokalnych oraz inicjujące ich współpracę z artystami i animatorami spoza Lublina;

e) Wykorzystanie przestrzeni publicznej – działania odbywające się w otwartej przestrzeni miasta, poza siedzibą Organizatora;

Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną do 31 marca 2014 za pośrednictwem formularza online na stronie Nocy Kultury.