Ryszard Kapuściński – Afryka | Otwarcie wystawy i spotkanie

thumbnail

Wystawa „Ryszard Kapuściński – Afryka” prezentuje fotografie powstałe w czasie licznych podróży pisarza po Afryce. Ten znakomity reportażysta mieszkał tam przez kilka lat i pracował  jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej. Fotografie stanowią świadectwo jego fascynacji Czarnym Kontynentem. Zaprezentowane zdjęcia nie były wykorzystywane do ilustracji tekstów jego autorstwa – były raczej osobnym polem wrażliwości, dopełnieniem jego artystycznego świata.

Kiedy: 28 lutego 2015, godz. 17.00

Gdzie: Klasztor oo. Dominikanów

Tematem łączącym eksponowane zdjęcia są ludzie. Wystawa pokazuje świadków afrykańskich podróży pisarza w różnych kontekstach – przy pracy, w domu, w ich najbliższym otoczeniu, w sytuacjach społecznych, a także blisko Boga i blisko natury.

Kiedy patrzę na świat przez wziernik aparatu, wybieram kadry, komponuję obrazy, zastanawiam się, co osiągnę, decydując się na ten czy inny motyw – tłumaczył Ryszard Kapuściński.

Lubelska ekspozycja zawiera 26 prac prezentowanych w krużgankach Klasztoru Dominikanów i jest fragmentem większej wystawy „Ludzie, których spotkałem. Fotografie z Afryki” wybranych z kilku tysięcy przez Izabelę Wojciechowską, opiekującą się dorobkiem fotograficznym Ryszarda Kapuścińskiego.

Po wernisażu odbędzie się spotkanie, w którym udział wezmą: żona Ryszarda Kapuścińskiego – Alicja, znany reporter i przyjaciel pisarza Mirosław Ikonowicz, fotograf Tomek Sikora oraz dominikanin Tomasz Dostatni OP.

Ekspozycji towarzyszy album zawierający 26 bajek z Afryki, ilustrowany zdjęciami Ryszarda Kapuścińskiego przedstawiającymi dzieci.

Autor sam wybrał zdjęcia do afrykańskich bajek, pochodzących z krajów, po których podróżował. Bajki,  zebrane na potrzeby tej publikacji przez Annę Kalewską, przetłumaczone i opracowane zostały przez filologów Instytutu Orientalistycznego oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i opatrzone posłowiem przez dr Eugeniusza Rzewuskiego, który czuwał merytorycznie nad całością tekstów.

Kurator wystawy: Karolina Wojciechowska

Organizator: Fundacja Ponad Granicami