Seminarium Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

thumbnail

Seminarium Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

Lublin 8-10 marca 2013

Dziś w Lublinie rozpoczynamy Seminarium „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” – cykl debat, prezentacji i spotkań roboczych poświęconych współpracy kulturalnej ponad granicami Europy. Obrady będą poświęcone przygotowaniom programu Kongresu 2013 oraz nowej formule dla festiwalu prezentującego kulturę Wschodu i Zachodu Europy pod nazwą „Integracje Kultury Partnerstwa Wschodniego” – wydarzeniom zaplanowanym na październik 2013 roku.

Seminarium będzie platformą dialogu dotyczącego zarówno ideologicznej podbudowy współpracy

transgranicznej, jak również wymiaru praktycznego takich działań, wypracowania nowych modeli współpracy kulturalnej z krajami PW, zbudowanie sieci wspierającej organizacje i twórców krajów PW.

Podczas seminarium spotka się międzynarodowe grono ponad 100 artystów, menadżerów, animatorów kultury i samorządowców z 10 krajów.

Kraje PW: Armenia, Gruzja, Mołdawia, Białoruś, Ukraina;

Kraje UE Polska, Węgry, Słowacja, Francja, Belgia.

W czasie seminarium roboczego „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” pracować będziemy nad:

  • zaleceniami i wyznacznikami dla właściwego zarysowania obszarów tematycznych Kongresu w październiku 2013 roku;
  • wypracowaniem wspólnych projektów kulturowych i artystycznych pomiędzy operatorami kultury UE i PW prezentowanych podczas festiwalu „Integracje Kultur Partnerstwa Wschodniego”, który będzie towarzyszył Kongresowi oraz innym wydarzeniom w ramach Europejskiego Stadionu Kultury 2013;
  • kreowaniem projektów artystycznych i nawiązaniem nowych kontaktów ogólnopolskich środowisk zainteresowanych Europą Wschodnią z przedstawicielami z krajów PW i UE.

Podczas seminarium „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” spotkają się:

  • członkowie Rady Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego;
  • przedstawiciele budowanej Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego;
  • przedstawiciele polskich instytucji i organizacji współpracujących z krajami Europy Wschodniej;
  • przedstawiciele miast Polski Wschodniej, kontynuujący pracę nad projektem Europejski Stadion Kultury w kontekście współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Program seminarium „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”

Więcej na temat towarzyszącej seminarium prezentacji białoruskiej sztuki aktualnej „Orient_aKcja: Białoruś – białoruska sztuka aktualna”

Więcej informacji na temat Kongresu oraz festiwalu Integracji Kultur (październik 2013)

Wydarzenia w ramach Orient_aKcja: Białoruś – białoruska sztuka aktualna :

Wystawa „HOLE MOLE” (08.03.2013)

Prezentacje Multimedialne (08.03.2013)

Prezentacja niezależnej sceny muzycznej na Białorusi (09.03.2013)

Podsumowanie seminarium i debata o białoruskiej kulturze (10.03.2013)