Sesja warsztatowa Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego

thumbnail

W dniach 16-17 lipca i 19-20 lipca w Lublinie odbędą się warsztaty instrumentalne w ramach prac Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego. Zajęcia poświęcone będą nauce muzyki tradycyjnej w formie niestylizowanej z Lubelszczyzny. Pracować będziemy metodą przekazu bezpośredniego (granie ze słuchu). Do udziału zapraszamy osoby pragnące rozwijać swoją muzykalność i praktykować umiejętności i pasje muzyczne, grające w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym na instrumentach: skrzypce, altówka, basy i/lub wiolonczela, kontrabas, bębenek obręczowy, baraban (w stopniu zaawansowanym), trąbka, puzon, tuba (oraz inne instrumenty dęte blaszane), klarnet, saksofon, flet, akordeon (w stopniu zaawansowanym).
Inne instrumenty – do indywidualnego uzgodnienia, prosimy o kontakt z organizatorami.

Sesje warsztatowe Orkiestry służą przygotowaniu repertuaru na wieczorne potańcówki podczas Jarmarku Jagiellońskiego w sierpniu b.r.

Harmonogram prac:

  • 16 lipca, godz. 16.00 – 20.00 
  • 17 lipca, godz. 17.00 – 20.00  
  • 19 lipca godz. 17.00 – 21.00 
  • 20 lipca godz. 17.00 – 20.00 

Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a

Wiek uczestników: 15+ (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców)

Zapisy i szczegółowe informacje: orkiestra@jarmarkjagiellonski.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 lipca do godziny 15.00

W temacie wiadomości proszę wpisać „sesja lipiec 2017/…….(nazwa instrumentu)”, prosimy o określenie stopnia zaawansowania w zgłoszeniu. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz deklaracja udziału w całym cyklu pracy Orkiestry (sesja pod koniec czerwca oraz próby podczas Jarmarku Jagiellońskiego). Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby już zaangażowane w prace Orkiestry.

Nowi uczestnicy będą proszeni o zapoznanie się z repertuarem orkiestry i przygotowanie się na zajęcia (prosimy o nie zwlekanie z nadesłaniem zgłoszenia). Należy mieć własne instrumenty.

Udział bezpłatny

Zajęcia prowadzą:

  • Instrumenty smyczkowe – Maciej Filipczuk – skrzypek, uczeń wiejskiego mistrza Kazimierza Mety. W ramach swoich poszukiwań muzycznych skupia się na przekazie bezpośrednim mistrz – uczeń oraz zgłębia tajniki archaicznych form muzycznych Mazowsza. Muzykant grający do tańca w formie in crudo oraz lider i współtwórca wielu projektów artystycznych inspirowanych muzyką tradycyjną. Stypendysta Ministra Kultury w ramach projektów „Mazurek Vulgaris”, „MetaMuzyka” i „Arche Vivum”. Twórca projektu Maciej Filipczuk & goście weselni, stawiającego na spotkanie tu i teraz i na intensywność muzyki, mierzoną ilością potu wyciśniętego z tancerzy.
  • Instrumenty dęte – Marcin Kowalczuk – puzonista i tubista. Muzyk z wykształcenia i zamiłowania. Od wielu lat współpracuje z orkiestrami dętymi na Lubelszczyźnie (Parczew, Lubartów, Ostrów Lubelski, Rossosz, Zdziłowice), obecnie gra z orkiestrą dętą z Majdanu Grabina i z orkiestrą dętą ze Zdziłowic. Od kilku lat zgłębia wiedzę na temat muzyki tradycyjnej z Lubelszczyzny. Zasłuchany w oberki i podróżniaki Stanisława Głaza, uczy się gry na skrzypcach. Członek Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego. Członek zespołów m.in Sekta Denta, Chojzes Klezmorim, Słoma i Przedwietrze.
  • Instrumenty dęte – Przemysław Łozowski absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Założyciel dętej orkiestry klezmerskiej „Chojzes Klezmorim”, działającej w latach 2001-2007 przy ACK Chatka Żaka w Lublinie. Od 2007 roku mieszka w Irlandii, gdzie jest współzałożycielem (jako muzyk i pedagog) dwóch szkół polonijnych, prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi w Polskiej Bibliotece w Dublinie. Założyciel „The SuperTonic Orchestra” – zespołu promującego muzykę tradycyjną z terenów Rzeczypospolitej. Aktywnie animuje życie społeczno- kulturalne Polonii w Irlandii.
  • Wspólne próby wszystkich sekcji – Ewa Grochowska – skrzypaczka i śpiewaczka, prowadzi badania poświęcone stylom śpiewu tradycyjnego i muzyki instrumentalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2001 roku realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową poświęconą polskiej muzyce tradycyjnej. Jest autorką i realizatorką projektów dedykowanych jej popularyzacji i edukacji w tym zakresie. Uczennica skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych (w latach 2001–2013), Stanisława Głaza z Dzwoli (od 2006 r.), miłośniczka kajockiej dynamiki w muzyce instrumentalnej i dawnego śpiewu weselnego, w którym nie ma miejsca na śpiewanie „półgębkiem”. Uczy się tego od wiejskich śpiewaczek z centralnej i południowo-wschodniej Polski. Członkini zespołów: „Tęgie Chłopy”, „Z lasu”, „Warszawa Wschodnia”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 i 2014 r. Kierownik artystyczny Orkiestry Jarmarku Jagiellońskiego.