Spotkanie dyskusyjne z autorami raportu badawczego „Kultura (w) dialogu”

thumbnail

Spotkanie dyskusyjne z autorami raportu badawczego „Kultura (w) dialogu”, poświęconego lubelskim perspektywom kultury

Joanna Bielecka-Prus, Piotr Celiński, Magdalena Kawa (Lubelskie Obserwatorium Kultury)
Komentarz: Artur Celiński (Res Publica Nowa)

Raport „Kultura (w) dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie” powstał w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta w Lublinie. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 roku wśród przedstawicieli lubelskich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych przez zespół socjologów i politologów z UMCS i KUL, powstała diagnoza polityki kulturalnej Lublina oraz jego kapitału społeczno-kulturowego. Na spotkaniu z autorami raportu, twórcami Lubelskiego Obserwatorium Kultury, zostaną przedstawione i przedyskutowane wnioski z raportu, będącego pierwszą od czasu rozstrzygnięcia konkursu o tytuł ESK 2016 próbą podsumowania stanu lubelskiej kultury i oceny jej perspektyw na przyszłość.

Publikacja do pobrania na stronie.

Kiedy:  16 kwietnia, godz. 18

Gdzie:  Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5A

Prowadzenie: Grzegorz Kondrasiuk (Kultura Enter)