Stała działalność pracowni

Odwiedzając „Warsztat Fotograficzny” można dowiedzieć się jak wyglądało i funkcjonowało dawne atelier fotograficzne oraz na czym polegała praca fotografa i laboranta przełomu XIX i XX wieku. Podczas wizyty można będzie zapoznać się z historią i dawnymi technikami fotografii.

Program prezentacji: