W Gruzji trwa konferencja Partnerstwa Wschodniego dotycząca kultury

thumbnail

Konferencja Partnerstwa Wschodniego dotycząca kultury (28. czerwca 2013 r.) jest pierwszym wydarzeniem tak wysokiego szczebla organizowanym w ramach prac IV Platformy PW ds. kontaktów międzyludzkich. Jej organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Ochrony Zabytków Gruzji oraz Komisja Europejska. Swoją obecność zapowiedzieli wszyscy, oprócz Białorusi, ministrowie kultury z krajów PW, a także kilkanaście delegacji z krajów UE. Łącznie w wydarzeniu weźmie udział ok. 100 uczestników. Konferencję otworzył Bidzina Ivanishvili – premier Gruzji oraz Androulla Vassiliou- Komisarz UE. W trakcie sesji minister Bogdan Zdrojewski wygłosił przemówienie „Rola kultury w zmianach demokratycznych i dialogu międzykulturowym”. W Konferencji uczestniczą przedstawiciele Lublina, wśród których znaleźli się Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin oraz Agata Will z Warsztatów Kultury.

Partnerstwo Wschodnie to zatwierdzona przez Radę Europejską 19-20 marca 2009 r. autorska inicjatywa Polski i Szwecji, która została z sukcesem wprowadzona do systemu stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Odbiorcami projektu są: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa i Ukraina. Do głównych celów Programu ds. Kultury Komisja Europejska zalicza wsparcie reformy polityki kulturalnej na szczeblu rządowym w państwach PW oraz wzmacnianie regionalnych więzi i dialogu międzykulturowego między UE a regionem PW. Całkowity budżet Programu ds. Kultury PW wynosi 12 mln euro.