Warsztaty Kultury w „The Eastern Partnership Culture and Creativity Programme”.

thumbnail

Jest nam bardzo miło ogłosić, że Warsztaty Kultury, jako jedna z sześciu instytucji i organizacji zakwalifikowały się do międzynarodowego programu „The Eastern Partnership Culture and Creativity Programme„. To program Unii Europejskiej, dotyczący kultury i kreatywności, skierowany do regionu Partnerstwa Wschodniego, został uruchomiony przez Unię Europejską w czerwcu 2015 roku. Jego celem jest zwiększenie wpływu sektora kultury i przemysłów kreatywnych na zrównoważony rozwój Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program dotyczy 4 obszarów:

  • rozwoju badań i mechanizmów gromadzenia danych,
  • rozwoju kompetencji kulturowych,
  • podnoszenia świadomości kulturowej oraz zapewniania możliwości współpracy międzynarodowej w obszarze kultury.

Działania prowadzone w ramach projektu dotyczą:

  • koordynacji projektów, zarządzania kulturą i zespołem,
  • badań poświęconych statystyce kultury,
  • rzecznictwa,
  • foundraisingu,
  • dziennikarstwa kulturalnego i zdolności komunikacyjnych.

Założenia programu są realizowane przez konsorcjum, któremu przewodniczy British Council, a w którego skład wchodzą Fundacja Sorosa z MołdawiiNarodowe Centrum Kultury oraz Instytut Goethego; konsorcjum to zostało wyłonione w procesie przetargowym. Program bazuje na Pierwszym Kulturalnym Programie Partnerstwa Wschodniego, który działał w latach 2011-2014 i składał się z projektów grantowych oraz zapewniał jego uczestnikom wsparcie techniczne.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://culturepartnership.eu/ oraz na profilu Programu w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/culturepartnership).