Warsztaty z klownady z Johnem Wrightem z The Wright School

thumbnail

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają na pierwszą edycję warsztatów z klownady przeznaczonych dla osób z doświadczeniem performatywnym. Warsztaty poprowadzi John Wright z The Wright School.

Kiedy: 8-12 grudnia 2013, w godzinach 10.00 – 18.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie

„Czy myślisz że powinieneś tutaj być?” – klownada dla aktorów
Zapomnij o podejściu do komedii na zasadzie „im głupiej tym lepiej”. To jest warsztat klownady dla aktorów. Warsztat jest zaprojektowany tak, aby wydobyć śmiałość, pewność siebie i odwagę wewnątrz złożonej sytuacji dramatycznej.

John Wright

John Wright jest znanym na całym świecie nauczycielem i reżyserem. Prowadził warsztaty na całym świecie. Jest również autorem książki „Dlaczego to jest takie śmieszne?” przeznaczonej dla  aktorów, reżyserów, studentów i nauczycieli. John był członkiem założycielem cenionych teatrów „Trestle” i „Told by an Idiot”.
Zaadaptowana przez niego wersja „Doktora Fausta” zdobyła nagrodę „The Peter Brook Award”, a spektakl „Fragility of X” zrealizowany w Coal Theater zdobył nagrodę „Spirit of the Fringe” na festiwalu w Edynburgu.
Obecnie pracuje nad nową książką roboczo zatytułowaną „Acting without the bullshit.”

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Rezerwacja miejsca następuje jednak wyłącznie po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł. Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu warsztatów (czwartek 12.12.13).
Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników każdy otrzyma numer konta bankowego, na które należy wpłacić kaucję.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres r.sadownik@warsztatykultury.pl

Zgłoszenie powinno zawierać krótkie CV z wyszczególnionym doświadczeniem aktorskim/performatywnym. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu do grupy warsztatowej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH KLAUNADY Z JOHNEM WRIGHTEM

1. Warsztaty organizowane są przez Warsztaty Kultury w Lublinie, ul Grodzka 5a, 20-112 Lublin
2. Warsztaty trwają pięć dni: od 8 do 12 grudnia 2013 r.
3. Miejsce prowadzenia warsztatów: Aula Klasztoru o.o. Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9, Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca.
5. Godziny warsztatów: 10.00 – 18.00 z godzinną przerwą.
6. Zgłoszenia uczestnictwa powinny zawierać krótkie CV dot. doświadczenia aktorskiego.
7. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: r.sadownik@warsztatykultury.pl do dnia 29 listopada 2013 r. Organizator podejmuje decyzję o przyjęciu zgłoszenia i powiadamia zainteresowanego o przyjęciu na warsztaty droga mailową do dnia 2 grudnia 2013 r.
8. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Osoby przyjęte na warsztat zobowiązane są do wpłacenia 200 zł zwrotnej kaucji do dnia 5 grudnia 2013 r. po otrzymaniu decyzji organizatora o przyjęciu na warsztat.
9. Kaucję należy wpłacać na rachunek Warsztatów Kultury w Lublinie o numerze 77 1240 1503 1111 0010 4824 0287,  w tytule przelewu wpisując: warsztaty z klownady.
10. Kaucja będzie zwracana uczestnikom po zakończeniu warsztatów gotówką.
11. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na warsztaty oraz dostarczenie (drogą mailową na adres: sekretariat@warsztatykultury.pl bądź osobiście do sekretariatu Warsztatów Kultury) najpóźniej do czwartku 5 grudnia 2013 r. potwierdzenia opłacenia kaucji.
12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach lub ich części po dniu 6 grudnia 2013 r. kaucja przepada na rzecz Organizatora, jako pokrycie kosztów organizacyjnych.
13. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, noclegów ani wyżywienia uczestników.
14. Uczestnik warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z jego działaniami podczas warsztatów zarówno na osobie jego samego, jak i innych osób oraz mieniu.
15. Wysłanie zgłoszenia na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz utrwalanie jego wizerunku w związku z realizacją warsztatów Klaunady z Johnem Wrightem dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych Warsztatów Kultury w Lublinie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926.