Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego

Księga Kulturowego Partnerstwa Wschodniego. Tom 1 / Eastern Partnership Cultural Book. Vol 1 / Книга культуры Восточного Партнерства. I Том

Publikacja do pobrania w PDF

Eastern Partnership Culture Congress 2011. A catalogue / КОНГРЕСС КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА. Каталог Конгресса.

Publikacja do pobrania w PDF

Lublin Facing East. Podsumowanie działalności Warsztatów Kultury w Lublinie, Fundacji Trans Kultura i Miasta Lublin w budowaniu relacji między Wschodnią i Zachodnią Europą.

Publikacja do pobrania w PDF