Po co nam centra kultury?

Publikacja w ramach projektu Miejski? Dom? Kultury? Laboratorium  Żywej Kultury. Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku i Warsztatami Kultury w Lublinie.