WSPÓŁPRACA

Nawiązując różnorodne partnerstwa na poziomie krajowym i międzynarodowym korzystamy z już wypracowanych najbardziej efektywnych metod animacji i edukacji kulturalnej, a poprzez analizę lokalnych potrzeb chcemy przenieść najlepsze wzorce na grunt Lublina. Swoimi lubelskimi doświadczeniami i metodami chcemy się natomiast dzielić ze społecznościami innych miast i krajów Europy ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej.