Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej powstało w 2004 roku jako niezależna organizacja pozarządowa i działa na zasadach niekomercyjnych. Jako instytucja zajmująca się badaniami historycznymi, Centrum stara się przyczyniać do dyskusji nad aktualnymi problemami, wspierać nowe inicjatywy intelektualne, a także kształtować poglądy i przekonania. Za pomocą informacji i otwartych dyskusji chce zapobiegać manipulacji historią w celach politycznych. Dzięki konferencjom, seminariom i wystawom popularyzuje wymianę doświadczeń naukowych i kulturalnych. Ponadto, umożliwia studentom prowadzenie badań naukowych uznawanych na poziomie międzynarodowym..

Jako struktura, która nie tylko skupia się na badaniach naukowych, ale i żyje rytmem życia nowoczesnego miasta, Centrum wychodzi poza ramy działalności akademickiej i wspiera inicjatywy społeczne, które wzmacniają pozycję Lwowa jako ośrodka życia intelektualnego, naukowego i kulturalnego na Ukrainie i w Europie.

Więcej informacji na stronie: http://www.lvivcenter.org/pl