Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie znajduje się w zabytkowym zespole kościelno-klasztornym (dawny Klasztor Panien Wizytek) przy ulicy Peowiaków 12. Obecnie, ze względu na remont budynku Centrum Kultury mieści się przy ulicy Narutowicza 32, jego działalność wykracza jednak poza mury instytucji. Prowadzi wielokierunkową działalność edukacyjną, artystyczną i impresaryjną. Centrum Kultury jest aktywnym ośrodkiem teatralnym; organizatorem m. in. Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Międzynarodowego Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” oraz Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Centrum jest także jednostką nadrzędną takich instytucji jak: Galeria Biała, Kinoteatr Projekt, Warsztaty Kultury, Lubelski Teatr Tańca, Teatr MAAT PROJEKT i wiele innych.

Więcej informacji na stronie: www.ck.lublin.pl