Fundacja Impact

Fundacja powstała na początku 2008r. Organizuje wydarzenia artystyczne z wielu dziedzin sztuki, inicjuje współpracę artystów i animatorów kultury krajowych i zagranicznych, podejmuje działania inspirujące aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwija dialog międzykulturowy i wpływa na integrację społeczną. IMPACT współorganizuje OFF/ON Warszawa Europejski Tydzień Filmowy oraz Re:wizje Inwazja Sztuki Niezależnej. Jest członkiem i koordynatorem międzynarodowej platformy River//Cities.

http://www.art-impact.pl