Fundacja Kultura Enter

Celem fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę, sztukę, edukację i turystykę. W szczególności do celów fundacji należy:
1.udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury, sztuki, edukacji i turystyki,
2.wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej twórczych postaciach i związanych z nią instytucji,
3.wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
4.promocja i organizacja wolontariatu,
5.wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kultura Enter istniejąca od lutego 2009; działa głównie na terenie Lublina. Od momentu rejestracji rozpoczęła intensywną działalność merytoryczną w obszarze wyznaczonym przez cele statutowe Fundacji, angażując się w różnego rodzaju projekty kulturalne, zarówno jako partner, jak i przyjmując rolę głównego organizatora. W 2009r. Fundacja zrealizowała 4 projekty dofinansowane ze środków Gminy Lublin i Unii Europejskiej. Projekty realizowane przez Fundację (Współpraca Kulturalna Lublin- San Sebastian na drodze o tytuł ESK 2016, Smaki Europy, Między Uniami- cykl słuchowisk związanych z 440 rocznicą podpisania Unii Lubelskiej, Baśniowa Kraina Lublin) miały na celu aktywizację kulturalną mieszkańców Lublina, wypracowanie w nich więzi z dziedzictwem lokalnym, rozpropagowania idei otwartych postaw obywatelskich poprzez angażowanie ich w działania na rzecz zdobycia przez Lublin Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Poza organizowaniem samodzielnych projektów, Fundacja współpracowała z Warsztatami Kultury jako partner w wielu projektach kulturalnych.

Kontakt:
Piotr Zieniuk
fundacja[at]kulturaenter.org
http://www.kulturaenter.org/