Fundacja Muzyka Kresów

Fundacja „Muzyka Kresów” powstała w 1991 roku z inicjatywy uczonych i twórców Lublina. Głównym celem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej narodów i grup etnicznych tej części Europy. Służyć temu mają organizowane przez Fundację konferencje, seminaria, koncerty, ekspedycje naukowe i programy edukacyjne. Priorytetowo traktowane są działania edukacyjne, adresowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów.
www.muzykakresow.pl

Kontakt:
Fundacja „Muzyka Kresów”
20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5
tel. 503686444, 513264445
e-mail: fundacja@muzykakresow.pl