FUNDACJA ORTUS

Fundacja Ortus istnieje od 2008 roku. Działalność organizacji skupia się na zagadnieniach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze kultury, rozwoju sektora kreatywnego i przemysłach kultury. W Chrzelicach pod Opolem Fundacja tworzy Centrum Dialogu Kultur – Zamek w Chrzelicach. W 2010 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

CENTRUM DIALOGU KULTUR FUNDACJI ORTUS

Centrum Dialogu Kultur – Zamek w Chrzelicach to inicjatywa Fundacji Ortus, której załozyciele od 2007 roku pracują nad programem rewitalizacji zamku. Głównym załozeniem projektu jest stworzenie infrastruktury i zaplecza merytorycznego pozwalajacego na prowadzenie działań związanych ze współpracą twórców i ludzi kultury. Hasło dialogu towarzyszy jednak i innym aspektom prac rodzacego się Centrum – to także dialog uosabianej przez wzniesiony w XIV wieku zamek historii ze współczesnością, a nawet przyszłością, czego doskonałym przykładem jest choćby MediaLab Chrzelice.

Zamek w Chrzelicach ma być ośrodkiem dialogu poprzez sztukę, współpracę twórczą artystów, ludzi kultury i animatorów. Podstawą wiążącą tę działalność z tu i teraz, in situ Chrzelice, Opolszczyzna, ma być współtworzone z Ośrodkiem Karta Cyfrowe Archiwum Opolszczyzny, którego multimedialne ekspozycje mają znajdować się w zamku.
Archiwum to dokumentować będzie historię najnowszą regionu i prezentować jej wielokulturowy, złożony charakter.

Wszystkie działania Centrum i powstajace dzieła będą prezentowane szerszej publicznoćci poprzez organizowane w zamku wystawy, koncerty, prezentacje sztuk performatywnych oraz archiwa cyfrowe dostępne w sieci. Zamek ma również prowadzić działalność edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży Opolszczyzny oraz studentów europejskich uczelni artystycznych, a także być ważnym ośrodkiem wymiany myśli i dialogu świta sztuki i nauki. Cała działalnosc Centrum będzie mieć charakter międzynarodowy nastawiony na współpracę z uczelniami, instytucjami i organizacjami utożsamiającymi się z jego działalnością.


Kontakt:

Siedziba: 
Fundacja Ortus
Chrzelice 174
48-220 Łącznik
tel. +48 501 054 202
fundacja.ortus@gmail.com
Adres do korespondencji:
Fundacja Ortus
ul. Bobrowiecka 3A /100
00-728 Warszawa

www.ortus.org.pl