Fundacja Pogranicze

Fundacja Pogranicze powstała w maju 1990 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, nieprowadzącą działalności politycznej i gospodarczej. Działalność programowa Fundacji w całości poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur. Fundacja ma swoją siedzibę w Sejnach, a jej biuro mieści się obecnie w Suwałkach.

Więcej informacji na stronie: http://pogranicze.sejny.pl/