Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Fundacja Rozwoju Wolontariatu tworzy warunki dla systematycznego, trwałego, opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Polsce. Fundacja promuje ideę wolontariatu – zaangażowaną, odpowiedzialną i aktywną postawę wśród Polaków. W rozumieniu Fundacji wolontariat jest skuteczną metodą budowania kapitału społecznego, dlatego szczególną wagę przywiązuje do zwiększania świadomości i edukacji nt. wolontariatu, w tym do zwrócenia uwagi różnych środowisk – studentów, uczniów, pracodawców, społeczności i władz lokalnych – na korzyści płynące z doświadczeń wolontariackich.

Więcej informacji na stronie: http://frw.org.pl/