Fundacja Trans Kultura

Fundacja Trans Kultura ma na celu tworzenie i realizowanie projektów przekraczających granice geograficzne, administracyjne i etniczne a zarazem poszerzających formułę dialogu dotyczącego wartości europejskich.

Celem fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy społeczeństwami Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej.
W szczególności do celów Fundacji należy:

1. Inicjowanie wszechstronnych kontaktów pomiędzy społeczeństwami Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej w szczególności Polski i Ukrainy.
2. Działanie na rzecz integracji środowisk kulturalnych, artystycznych i naukowych Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej.
3. Popularyzacja zasad dobrosąsiedzkiej egzystencji
4. Upowszechnianie wiedzy o sytuacji społeczno – politycznej i kulturalnej Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Prowadzone działania:
– Nawiązywanie kontaktów oraz kreowanie warunków dla międzynarodowych wymian i trwałej współpracy pomiędzy organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, naukowymi, edukacyjnymi.
– Prezentacja i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej.
– Tworzenie baz informacyjnych oraz systemu przepływu informacji na temat dorobku kulturalnego, artystycznego, naukowego i edukacyjnego.
– Organizowanie współpracy i podejmowanie wspólnych działań z innymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, związkami, przedsiębiorstwami i instytucjami oraz innymi partnerami z Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej.
Kontakt:
Maria Artemiuk
fundacja[at]transkultura.org