Galeria Labirynt

Galeria Labirynt organizuje wystawy i inne prezentacje sztuki współczesnej. Współpracuje i prowadzi wymianę wystaw z innymi galeriami w kraju i zagranicą o podobnym profilu artystycznym. Posiada kolekcję dzieł sztuki współczesnej. Regularnie organizuje spotkania, wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom sztuki współczesnej. Program artystyczny Galerii Labirynt realizowany jest w dwóch galeriach: Galerii Labirynt 2 mieszczącej się przy ul. Grodzkiej 3 oraz Galerii Grodzkiej przy ul. Grodzkiej 5a (IIp.).
Więcej informacji na stronie internetowej www.labirynt.com