Homo Faber

Stowarzyszenie Homo Faber jest lubelską organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji grup mniejszościowych.
O swoich działaniach piszą tak: Wiemy, że nawet jedna osoba jest w stanie zmieniać świat. A nas jest więcej. Od kilku lat działamy w różny sposób, udowadniając, że zmiana jest możliwa. Pracujemy w kilku obszarach, bardzo często mocno ze sobą powiązanych:

– prawa człowieka – To dla nas podstawa. Z myślenia o człowieku jako podmiocie, jednostce, która posiada niezbywalne prawa wywodzi się nasza cała aktywność. Poza teorią organizujemy również spotkania, festiwale filmowe, akcje i happeningi, np. w obronie Tybetańczyków czy przeciw represjom na Białorusi. W innym z projektów pracujemy z uchodźcami oraz z dziećmi uchodźców z Czeczenii i ich polskimi kolegami i koleżankami. Przygotowujemy także lubelskie Centrum Praw Człowieka.
Wspieramy inne organizacje pozarządowe np. lubelskie grupy Amnesty International czy Kampanię Przeciw Homofobii;
– miejsce – większość z nas świadomie wybrała Lublin jako swoje miejsce do życia. Staramy się je poznawać i pokazywać innym. Przykładem działań jest przygotowywanie subiektywnych przewodników nazwanych „Lublin Szeptany”. Wszyscy mogą pobrać ze strony www plik i pójść na niezwykły spacer po mieście. Istotnym wyróżnikiem Lublina jest kultura, zwłaszcza ta młoda, niezależna. Dlatego też intensywnie włączamy się w działania mające doprowadzić do tego, żeby miasto zostało w 2016 roku Europejską Stolicą Kultury. Prowadzimy, wspólnie z Miastem Lublin, portal www.lublin2016.pl gdzie codziennie zbieramy informacje o wydarzeniach kulturalnych i społecznych;
– historia – historia Lublina nierozerwalnie wiąże się z historią Polski i Europy. Chcą zmieniać rzeczywistość musimy znać przeszłość, tą piękną, wielokulturową, i tą tragiczną, związaną z wojnami, holokaustem czy latami komunizmu. Realizując projekty poznajemy ją, zwłaszcza spotykając się z jej świadkami. A potem dzielimy się tą wiedzą, tak, by zainteresować innych. Na przykład robiąc plenerowe pokazy filmów.

– edukacja – na koniec musimy wspomnieć o edukacji i zmienianiu świadomości. Pracując w przestrzeni społecznej wiemy, że nasze akcje mają jedynie sens wtedy jeśli są w stanie trafić także do ludzi młodych. W końcu to oni w przyszłości decydować będą o tym, jak wyglądać będzie rzeczywistość. Edukujemy, ale nietypowo. Zamiast robić wykłady – kręcimy filmy, zamiast opowiadać o ważnych miejscach – budujemy makietę. Albo każemy stworzyć historię alternatywną – co by było gdyby nie było wojny? Tan sam efekt, ale ile zabawy!

Więcej o Stowarzyszeniu Homo Faber na stronie: www.hf.org.pl

Kontakt:
ul. Krakowskie Przedmieście 39, 20-076 Lublin
tel/fax 81 534 45 13
e-mail: info@hf.org.pl