Instytut Cervantesa w Krakowie

Instytut Cervantesa w Krakowie skupia corocznie 80 tys. uczących się języka hiszpańskiego i jest największą instytucją międzynarodową upowszechniającą ten język. Do najważniejszych celów „Cervantesa” należą upowszechnianie i nauczanie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą. Pracą Instytutu kieruje zespół przedstawicieli świata kultury, nauki i literatury z Hiszpanii i Hispanoameryki.

Więcej informacji na stronie: http://cracovia.cervantes.es/pl/