Instytut Polski w Kijowie

Instytut Polski w Kijowie, założony w 1999 r., promuje współczesną kulturę Polski i inspiruje twórczą współpracę polskich i ukraińskich artystów, a więc nowe zjawiska w kulturze obu krajów. Renomę zyskały nagrody Instytutu: im. Josepha Conrada przyznawana w dziedzinie literatury, i Kazimierza Malewicza – w dziedzinie sztuki współczesnej. Instytut od momentu powstania działa jako instytucja menadżerska współpracująca z najlepszymi ukraińskimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi. Zrealizowanych dzięki temu zostało kilkaset projektów prezentujących najciekawsze zjawiska wszystkich dziedzin kultury. Instytut proponuje wydarzenia i programy ukierunkowane na modernizację, współczesną refleksję nad kulturą, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie kontaktów z wybitnymi przedstawicielami świata kultury.

Więcej informacji na stronie: http://www.polinst.kiev.ua/