Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku został utworzony w 2003 roku i jest jedynym przedstawicielstwem dyplomatycznym w tym mieście. Łucki okręg konsularny obejmuje dwa obwody: wołyński i rówieński. Zadania KG RP w Łucku nie ograniczają się do sfery wizowej, lecz obejmują także wszystkie inne obszary służby konsularnej w zakresie aktualnie obowiązujących kompetencji prawnych i terytorialnych.
Ponadto zadaniem konsulatu jest sprzyjanie rozwojowi stosunków dwustronnych i współpracy między Polską i Ukrainą we wszystkich sferach życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego, naukowego. Szczególne miejsce w tych działaniach zajmuje współpraca przygraniczna w ramach Euroregionu Bug, w którego skład wchodzą polskie województwo lubelskie, ukraiński obwód wołyński oraz białoruski obwód brzeski, ale nie mniejsza uwaga przywiązywana jest do współpracy transgranicznej. Jak w przypadku każdej placówki dyplomatyczno-konsularnej zadaniem KG RP w Łucku jest także promocja Polski.

Więcej informacji na stronie: http://www.luckkg.polemb.net/