Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie jest największym polskim przedstawicielstwem konsularnym za granicą – wydaje około 300 tysięcy wiz rocznie. Jest to 95 proc. wiz dla Ukraińców, którzy podróżują do wszystkich państw strefy Schengen. Placówka ta jest także liderem w wydawaniu Karty Polaka oraz dokumentów małego ruchu granicznego.
Lwowski okręg konsularny obejmuje pięć obwodów: lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, zakarpacki, czerniowiecki. Do zadań konsulatu należą m.in.: sprzyjanie rozwojowi stosunków dwustronnych i współpracy między Polską i Ukrainą we wszystkich sferach życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego, naukowego oraz promocja Polski.