Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zainaugurowało swoją działalność 18 września 2005 roku. Nawiązuje do zacnych dziewiętnastowiecznych tradycji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które powstało w 1860 roku jako obywatelska inicjatywa otoczenia opieką sztuk dla obopólnej korzyści – społeczeństwa i artystów. Lubelska Zachęta powstała w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”. Inicjatorem powołania Towarzystwa był lubelski przedsiębiorca i filantrop, poseł na Sejm RP Janusz Palikot. Powstanie Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej to tylko jedno z wielu zadań jakie stawia sobie Lubelska Zachęta. Jest wśród nich ponadto działalność edukacyjna i promocyjna na rzecz sztuki współczesnej, udział artystów w działaniach edukacyjnych społeczności lokalnych, organizacja „wędrujących” wystaw (w regionach, pomiędzy nimi i za granicą), seminaria, konferencje, warsztaty oraz działalność wydawnicza.
Więcej informacji na stronie internetowej www.zacheta.lublin.pl