Muzeum Idei we Lwowie

Miasto Lwów od wieków znajduje się na skrzyżowaniu szlaków handlowych, co powodowało sprawiało, że zaistniała tam specyficzna kulturalna polifonia. Po upadku Związku Radzieckiego Lwów był jednym z pierwszych miast na Ukrainie, które podjęło się „adaptacji kulturowej” do społeczeństwa rozwiniętych krajów zachodnich. Powodów było kilka: bliskość granicy z Polską, zróżnicowanie ludności miasta, duża liczba turystów zagranicznych, tradycje kulturowe miasta, i tym podobne. Wszystkie te czynniki wpłynęły na szybką odnowę tradycji kulturowych we współczesnym kontekście. W sercu Starego Miasta mieści się siedziba klasztoru Bernardynów założonego w 1460 roku. Teren klasztoru to miejsce o bogatej historii i wielkim potencjale duchowym, posiadające swoisty rodzaj aury.Logiczne jest postrzeganie tego terytorium jako ośrodka kultury podobnego do tych mieszczących się we Francji, Szwecji, Anglii i innych krajach europejskich.

Wszystkie te czynniki doprowadziły do tego, że w 1992 roku artysta ze Lwowa, Oles Dzyndra, w piwnicy klasztoru stworzył autorski projekt artystyczny – Muzeum Idei. Jest to przestrzeń, w której narodziły się, dojrzewały i były realizowane liczne pomysły artystyczne i projekty. Przez lata Muzeum Idei stworzyło i wdrożyło wiele imprez kulturalnych i artystycznych, jak m.in.: KinoLev, LeoPoltvis, Mezzodrom i inne.

Więcej informacji na stronie: http://www.idem.org.ua/