Muzyka Odnaleziona

„Muzyka Odnaleziona” stara się pokazać świat kultury wiejskiej dziś – funkcjonowanie tradycyjnych obrzędów w czasach, gdy nie mają już pierwotnego znaczenia, odchodzącą muzykę i pieśni, zarówno z Polski jak i Ukrainy. W Archiwum Muzyki Odnalezionej znajduje się dokumentacja gry ok. 1500 muzykantów (w tym rekonstrukcje 600 kapel i ok. 200 zespołów śpiewaczych i solistów) oraz fotografie obrazujące tradycyjną kulturę wiejską. Archiwa, dokumentacje foto są udostępniane w serii książek z płytami z muzyką Muzyka Odnaleziona.

Więcej informacji na stronie: http://muzykaodnaleziona.pl/