Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką. NCK zajmuje się także inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych, informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, pozyskiwaniem środków pozabudżetowych oraz podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

Więcej informacji na stronie: http://www.nck.pl/