Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny został powołany w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. W ciągu kilku lat swojej działalności zrealizował blisko 200 projektów na różnych polach: wydawniczym, produkcji i rejestracji dzieł audiowizualnych i audialnych, wydarzeń artystycznych oraz edukacji medialnej. NInA stara się współtworzyć szerokie horyzonty audiowizualności – wspierać projekty eksperymentalne i twórczo rozwijające pojęcie nowych mediów oraz przyczyniać się do ocalenia najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej. W 2011 roku NInA koordynowała Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: http://www.nina.gov.pl