Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W swoich programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia Bramy Grodzkiej, w której obecnie znajduje się siedziba Teatru NN, a niegdyś miejsca spotkań kultur, tradycji i religii. Początkowo działalność Ośrodka ukierunkowana była na realizację autorskich przedstawień. Z biegiem czasu twórcy Teatru zaczęli otwierać się na inne pozateatralne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i społecznym, daleko wykraczające poza sztukę.

Więcej informacji na temat Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” znajduje się na stronie www.tnn.pl
Kontakt:
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (081) 532 58 67
fax. (081) 534 61 10
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl