Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA jest instytucją pozarządową, skupiającą osoby zainteresowane ożywieniem procesu dydaktyczno – wychowawczego w pracy z grupą poprzez stosowanie aktywizujących metod opartych na pedagogice zabawy. Swoją ofertę kieruje do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli nauczania początkowego, szkół podstawowych, i gimnazjów, nauczycieli muzyki, tańca i plastyki, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, internatów, pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, animatorów kultury, pracowników socjalnych, katechetów i liderów grup dziecięcych i młodzieżowych.