Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest agendą ONZ powołaną w 1965 roku, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach świata. Na całym świecie UNDP angażuje się w zwiększanie lokalnego potencjału oraz walkę z wykluczeniem społecznym, zapewniając krajom dostęp do doświadczeń, wiedzy i środków potrzebnych do poprawy jakości życia.
Działania UNDP w Polsce koncentrują się na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS, którego celem jest stworzenie regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach WNP w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju. Co za tym idzie biuro realizuje projekty, które następnie opisuje w formie modeli i przekazuje partnerom w krajach rozwijających się.

Warsztaty Kultury współpracują w szczególności z Regionalny Centrum Ekonomii Społecznej UNDP w Lublinie.

Więcej informacji na stronie: http://www.undp.org.pl/