Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie powstało w 1968 roku z inicjatywy samych twórców. Obecnie organizacja zrzesza 2161 twórców ze wszystkich dyscyplin i ze wszystkich regionów kraju. Stowarzyszenie jako główny cel stawia sobie kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach literatury ludowej, plastyki i folkloru oraz roztaczanie opieki nad twórcami.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia Twórców Ludowych można znaleźć na stronie www.zgstl.pl
Kontakt
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
tel./fax. 081 532 49 74
e-mail: zgstl@op.pl