Stowarzyszenie Wokalne In Corpore

Misją stowarszyszenia jest propagowanie polskiej i zagranicznej muzyki chóralnej w kraju i poza granicami oraz działalność koncertowa. Stowarzyszenie grupuje obecnie dwa zespoły: męski zespół wokalny „Kairos” działający w ramach stowarzyszenia, a wykonujący głównie muzykę cerkiewną w szerokim aspekcie oraz skład mieszany – Zespół wokalny „In Corpore” wykonujący muzykę od średniowiecza po współczesność.
Kontakt:
Lipińskiego 17 lok. 38
20-849 Lublin
tel. 81 463 27 93