Szczeciński Inkubator Kultury

Szczeciński Inkubator Kultury został powołany 1 września 2011 r. przez Stowarzyszenie MediaDizajn. Młode organizacje, osoby z pomysłami na działanie w sferze kultury, animatorzy mogą liczyć na wsparcie: infrastrukturalne (wynajęcie powierzchni na prowadzenie biura), marketingowe, doradcze (prowadzenie darmowych konsultacji księgowo-prawnych), szkoleniowe oraz uzyskać pomoc w nawiązywaniu kontaktów w pierwszym, czyli najtrudniejszym okresie istnienia. W tym celu udostępnianie są urządzenia biurowe, powierzchnie magazynowe oraz składniki majątku, m.in.: system wystawienniczy, sztalugi, rzutnik multimedialny. Szczeciński Inkubator Kultury udostępnia ponadto dla organizacji pozarządowych adres korespondencyjny czy miejsce do pracy w systemie open space.

Więcej informacji na stronie: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/