Teatr im. Łesia Kurbasa ze Lwowa

Teatr imienia Łesia Kurbasa został założony w 1988 roku przez grupę młodych aktorów, pracujących pod kierownictwem Wołodymyra Kuczyńskiego. Od samego początku swojego istnienia zespół wyróżniał się wybitnym i niepowtarzalnym repertuarem. Powszechne uznanie zyskały m. in. jego adaptacje sceniczne dzieł bardzo ważnych dla ukraińskiej i europejskiej tradycji: dialogi filozoficzne Hryhorija Skoworody „Wdzięczny Erodij” i „Narkis”; „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego (spektakle „Sny”, „Zabawy dla Faustusa”); „Uczta” Platona (spektakle „Chwała Erosowi” oraz „Silenius Alcibiadis”); wiersze Wasyla Stusa (poemat dramatyczny „Marko Przeklęty lub Legenda Wschodnia”). Teatr imienia Łesia Kurbasa jest również wyjątkowym centrum metody teatralnej, który opracował i opanował metody treningu aktorskiej psychofizyki, plastyki, głosu. Teatr zrealizował szereg wspólnych projektów z Workcenter of Jerzy Grotowski (Włochy), Szkołą Sztuki Dramatycznej Anatolija Wasiljewa (Rosja), Ośrodkiem Praktyk Teatralnych Gardzienice (Polska), Saratoga Civic Centre Theatre (USA). W 2006 roku Teatr im. Łesia Kurbasa otrzymał najwyższe odznaczenie w dziedzinie kultury – Państwową Nagrodę im. T. Szewczenki, a w 2007 roku uzyskał status teatru akademickiego.