Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina jest jedną z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Od ponad 15 lat walczy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo, ratuje dziedzictwo kulturowe wsi (zwłaszcza śladów wielokulturowej przeszłości regionu lubelskiego oraz rozwoju turystyki wiejskiej), promuje ideę etycznych zakupów oraz prowadzi Ośrodek Informacji Ekologicznej wraz z biblioteką. Ponadto, na stałe współpracuje z partnerami z Ukrainy, Białorusi i Rosji, z którymi wspólnie zajmuje się kulturą i dziedzictwem kulturowe oraz przyrodniczą i kulturową turystyka.

Więcej informacji na stronie: http://www.ekolublin.pl/tdnicz