Anna Żak

Tancerka, pedagog, choreograf. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii (1998 r.) oraz studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze na Wydziale Humanistycznym UMCS (2006).  W latach 1993-2000 tancerka Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej, gdzie kreowała postaci we wszystkich zespołowych choreografiach Hanny Strzemieckiej. Od 2001 roku działa w strukturach Lubelskiego Teatru Tańca/Centrum Kultury w Lublinie jako tancerka oraz organizacyjnie, współtworząc Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Forum Tańca Współczesnego, Międzynarodowy Dnia Tańca, Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego. Jest pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Taniec-energia ciała i wyobraźni”. Jako kierownik artystyczny, pedagog i choreograf związana jest także z Grupą Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Od 2008 roku współpracuje z Teatrem Andersena w Lublinie. Realizuje i tworzy autorskie programy edukacji tanecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Juror festiwali tanecznych oraz ekspert komisji powoływanych przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny. Jest autorką i koordynatorką edukacyjnego programu pilotażowego „Myśl w ruchu”, który od 2011 roku realizuje dzięki Instytutowi Muzyki i Tańca. Projekt ma na celu wprowadzenie tańca do edukacji artystycznej programu pierwszych klas szkoły podstawowej. Brała udział w wielu projektach i festiwalach w Polsce i za granicą. Wyróżniona Indywidualną Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2005 r.) Medalem Prezydenta Miasta Lublin za organizację X Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca (2006 r.), laureatka VI Konkursu Bene Meritus Terrae Lublinensi – Dobrze zasłużonych dla Lubelszczyzny (2010).