Arkadiusz Ziętek

Twórca teatralny urodzony w Lublinie. Od 1989 roku związany z wieloma grupami teatralnymi Lubelszczyzny, a od 2001 zatrudniony w berlińskim stowarzyszeniu Interkunst e.V. jako kierownik artystyczny, reżyser, aktor. Kilka lat temu razem z Mike’iem Hughes’em (Uncalled for Improv) poprowadził jeden z pierwszych w Polsce warsztatów improv, który był impulsem do dynamicznego rozwoju tego gatunku teatru w naszym kraju. Obecnie zaangażowany jako reżyser w projekt „Dramatyczne Zmiany Klimatu i Afryka” realizowany przy Warsztatach Kultury we współpracy czesko-niemiecko-polskiej.