Bartosz Wójcik

Filolog nieklasyczny, tłumacz, autorytarny czytelnik, dr nauk humanistycznych. Popularyzator kultury karaibskiej. Współtwórca Fundacji Kaisera Söze (kaisersoze.pl). Współprowadzi audycję „Roots Edukacja” w lubelskim Radio Centrum (http://centrum.fm/rootsedukacja).