Jakub Barański

W Warsztatach Kultury pełni rolę asystenta koordynatora Nocy Kultury. Magister inżynier budownictwa na Politechnice Lubelskiej, którego życiowa droga wciąż rozmija się z wykształceniem. Od roku 2007 związany z Lubelskim Stowarzyszeniem Fantastyki „Cytadelą Syriusza”, gdzie od roku 2010 pełni funkcję wiceprezesa. Od 2008 roku organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Falkon, obecnie w roli koordynatora ds. programu. Organizator cyklu imprez „24h z…”, poświęconego nowoczesnym grom planszowym i fabularnym. Doradca i współpracownik szeregu innych wydarzeń kulturalnych związanych z szeroko pojętą fantastyką, w tym m.in.: Lubelskich Dni Fantastyki, Dni Jakuba Wędrowycza, zlotu miłośników steampunku „Lost Days”. Dumnie nazywa siebie fantastą i wciąż angażuje się w kolejne ciekawe inicjatywy!