Krystyna Rybicka

Starszy kustosz, kierownik Filii 30 i Galerii 31  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, historyk sztuki – wykładowca Politechniki Lubelskiej, Wydział  Budownictwa i Architektury oraz Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania w Lublinie.