Magdalena Kawa

Absolwentka turystyki i rekreacji oraz politologii. Doktorantka w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki Wydziału Politologii UMCS, przygotowuje rozprawę doktorską na temat Holokaustu w debacie publicznej. Członkini Stowarzyszenia Homo Faber, w którym zajmuje się edukacją i animacją. Współredaguje portal lublin2016.pl gromadzący informacje o wydarzeniach społeczno-kulturalnych w mieście. Współpracowniczka pracowni „Kultura wiedzy” przygotowującej materiały do drugiej aplikacji Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. W Warsztatach Kultury pracuje przy projekcie „Mindware. Technologie dialogu”.